S čím Vám môžeme pomôcť:

• vzťahové problémy /partnerské, rodinné, problémy v pracovnom kolektíve a pod./

• úzkostné poruchy /úzkostné stavy, panická porucha, fóbie/

• problémy s komunikáciou

• nízka sebadôvera, nadmerná hanblivosť, nespokojnosť so sebou samým

• náročné životné situácie, krízy

• traumatické zážitky

• depresia

• poruchy príjmu potravy

• látkové a nelátkové závislosti

• poruchy spánku

• stres, pretrvávajúce pocity vnútorného napätia

• workoholizmus, syndróm vyhorenia

• hľadanie zmyslu života

 

  

pozri na mape